Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

Các công ty nhóm gạch gốp lát lãi vượt kế hoạch

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty, ngày 23/7/2014, tại Công ty CP Viglacera Thăng Long, các đơn vị trong Nhóm Gạch ốp lát - Kinh doanh - Thương mại đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và đặt ra kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2014. Điểm nổi bật trong 6 tháng đầu năm là cả 5 đơn vị trong Nhóm: Công ty CP Viglacera Tiên Sơn, Công ty CP Viglacera Thăng Long, Công ty CP Viglacera Hà Nội, Công ty CP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera và Công ty CP Thương mại Viglacera đều hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD và là 5 đơn vị được Tổng Công ty đánh giá cao đồng thời biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị.

6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Nhóm Gạch ốp lát - Kinh doanh - Thương mại (Nhóm Ốp lát) cam kết với Tổng Công ty đều cơ bản hoàn thành. Các Công ty trong nhóm thực hiện tốt các nhiệm vụ và đạt lợi nhuận cao, trong đó Công ty CP Viglacera Tiên Sơn lãi vượt cao nhất so với kế hoạch đặt ra.

6 tháng đầu năm - khoảng thời gian khó khăn trong thị trường VLXD, BĐS, nhưng lợi nhuận của cả nhóm vẫn đạt trên 13.000 tỷ đồng, bằng 450% so với kế hoạch đặt ra và giữ mức ổn định so với thực hiện cùng kỳ năm 2013; doanh thu đạt 107% so với kế hoạch, cao hơn 23,1% so với thực hiện cùng kỳ; giá trị sản xuất kinh doanh đạt 107% so với kế hoạch, cao hơn 31,5% so với thực hiện cùng kỳ.

Một trong những chỉ tiêu đáng mừng khác mà Nhóm Ốp lát đạt được chính là thu nhập của người lao động đang tăng dần so với các năm trước, 6 tháng đầu năm 2014 đạt trên 6,5 triệu đ/người, trong đó Công ty Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera đạt trên 7,6 triệu đ/người.

Đạt được những kết quả tốt trong SXKD là do Nhóm Ốp lát Viglacera có được sự định hướng đúng đắn, chỉ đạo quyết liệt sát sao, hiệu quả của lãnh đạo Tổng Công ty; thực hiện tái cơ cấu mạnh mẽ; sản xuất kinh doanh chuyên nghiệp hóa cao, phối hợp chặt chẽ giữa Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera, Công ty CP Thương mại Viglacera và 3 đơn vị sản xuất là Công ty CP Viglacera Tiên Sơn, Công ty CP Viglacera Hà Nội và là thành quả của tinh thần đoàn kết, tận tâm cố gắng của tập thể CBCNV các đơn vị trong nhóm.

Tại hội nghị, Nhóm Ốp lát cũng đã thảo luận và đưa ra những thế mạnh, tồn tại, bài học kinh nghiệm trong công tác SXKD 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra các chỉ tiêu SXKD cho 6 tháng cuối năm. Các chỉ tiêu 6 tháng cuối năm tăng trưởng cao hơn rất nhiều so với kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và kế hoạch đề ra đều được các đơn vị trong nhóm nhất trí cao đồng thời quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Tổng Công ty giao phó.

Những thành công đạt được trong 6 tháng đầu năm sẽ là cơ sở vững chắc cho Nhóm Ốp lát tiếp tục phát huy hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm và cả năm 2014.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét