Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Viglacera Thăng Long đạt Chứng nhận BS EN 14411:2006

Viglacera Thăng Long đạt Chứng nhận BS EN 14411:2006 do QUACERT cấp.

Viglacera Thăng Long đạt Chứng nhận BS EN 14411:2006