Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Viglacera Thăng Long đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Công ty Viglacera Thăng Long đạt giấy chứng nhận Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2014/BXD do Tổng cục Đo lường Chất lượng, Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT)


Viglacera Thăng Long đạt Quy chuẩn QCVN 16:2004/BXD


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét