Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Viglacera: Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng 2014-2016

Ngày 20/9/2017, Bộ Xây dựng ra Quyết định 960/QĐ-BXD theo đó có 69 cá nhân  thuộc Tổng công ty Viglacera - CTCP sẽ được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng vì  đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác liên tục từ năm 2014 đến năm 2016.

Danh sách này gồm có:

1. Nguyễn Quý Tuấn, Ủy viên HĐQT, Tổng công ty Viglacera – CTCP
2. Trần Thị Minh Loan, Kế toán trưởng Tổng công ty Viglacera – CTCP
3. Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ, Ban TCKT Tổng công ty Viglacera – CTCP
4. Lê Ngân Bình, Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán, Ban Tài chính kế toán, Tổng công ty Viglacera – CTCP
5. Nguyễn Hải Long, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng công ty Viglacera – CTCP
6. Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Viglacera
7. Nguyễn Ánh Dương, Chuyên viên Phòng Tổ chức lao động, Tổng công ty Viglacera – CTCP
8. Nguyễn Thị Quế, Trưởng phòng kế hoạch, Ban Kế hoạch đầu tư, Tổng công ty Viglacera – CTCP
9. Đặng Ngọc Anh, Phó phòng kế hoạch, Ban Kế hoạch đầu tư, Tổng công ty Viglacera – CTCP
10. Đỗ Xuân Quang, chuyên viên Phòng Đầu tư, Ban Kế hoạch đầu tư, Tổng công ty Viglacera – CTCP
11. Nguyễn Hữu Tuấn, Phó giám đốc Nhà máy gạch Hoành Bồ, Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
12. Nguyễn Ngọc Hiệp, Quản đốc Phân xưởng Nhà máy gạch Hoành Bồ, Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
13. Đặng Đình Chọng, Phó Quản đốc Phân xưởng Nhà máy gạch Hoành Bồ, Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
14. Tạ Văn Kim, Tổ trưởng Công đoàn Nhà máy gạch Hoành Bồ, Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
15. Lương Văn Thái, Tổ trưởng sản xuất Nhà máy gạch Hoành Bồ, Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
16. Vũ Thị Thắm, Tổ trưởng sản xuất Nhà máy gạch Hoành Bồ, Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
17. Hoàng Văn Tuấn, Phụ đốc công Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
18. Trần Văn Việt, Phó giám đốc Nhà máy Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
19. Lê Đình Thạch, Quản đốc Phân xưởng Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
20. Đào Minh Quang, Phụ đốc công Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
21. Trần Mạnh Thế, Phụ đốc công Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
22. Phạm Trí Huy, Tổ trưởng sản xuất Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
23. Phạm Xuân Thản, Phó giám đốc Nhà máy kiêm Quản đốc Phân xưởng Nhà máy gạch Tiêu Giao, Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
24. Nguyễn Thị Chinh, Phó Giám đốc Nhân sự - Phòng Tổ chức lao động tiền lương, Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
25. Phạm Trung Hưng, Chuyên viên Văn phòng, Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
26. Trần Thị Hoa Hiên, Nhân viên thủ kho Phòng Kế hoạch đầu tư, Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
27. Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Công ty Thi công cơ giới Viglacera
28. Trần Văn Thịnh, Phó giám đốc Công ty Thi công cơ giới Viglacera
29. Lương Quốc Khánh, Phó giám đốc phụ trách Xí nghiệp Xây dựng, Công ty Thi công cơ giới Viglacera
30. Phạm Văn Ngũ, Quản đốc Phân xưởng Tạo hình, Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì
31. Nguyễn Tiến Sỹ, Công nhân Phân xưởng Tạo hình, Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì
32. Phạm Hồng Sơn, Công nhân Phân xưởng Tạo hình, Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì
33. Nguyễn Bá Nghị, Công nhân Phân xưởng Men mộc, Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì
34. Chu Thị Kim Thường, Công nhân Phân xưởng KCS, Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì
35. Nguyễn Thị Lan, Phó phòng Tài chính Kế hoạch đầu tư, Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải
36. Trần Đức Kỷ, Thuyền trưởng Xí nghiệp Vận tải thủy, Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải
37. Lê Đức Tài, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera
38. Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera
39. Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng Phát triển thị trường, Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera
40. Lê Thành Hảo, Phó bộ phận Cơ điện Nhà máy Viglacera Yên Phong, Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội
41. Trần Thị Bích Hạnh, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long
42. Nguyễn Hồng Hải, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long
43. Trịnh Văn Bình, Trưởng phòng kỹ thuật, Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long
44. Nguyễn Đức Thuận, Cán bộ Xưởng Điện nước, Xí nghiệp quản lý vận hành KCN Yên Phong, Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Viglacera
45. Nguyễn Trung Kiên, Cán bộ Xưởng Điện nước, Xí nghiệp quản lý vận hành KCN Yên Phong, Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Viglacera
46. Dương Đức Vĩ, Kế toán trưởng, Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
47. Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật, Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
48. Trần Sỹ Ngoạn, Tổ trưởng Tổ cơ khí tạo hình, Nhà máy Đông Triều 1, Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
49. Nguyễn Văn Điều, Tổ trưởng Tổ máy 1, Nhà máy Đông Triều 1, Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
50. Nguyễn Xuân Thảo, Tổ trưởng Tổ đốt lò, Nhà máy Đông Triều 2, Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
51. Nguyễn Thị Hương Giang, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thương mại Viglacera
52. Nguyễn Ngọc Sơn, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn và Thi công nội ngoại thất, Công ty cổ phần Thương mại Viglacera
53. Đào Văn Thịnh, Phó Giám đốc Chi nhánh Miền Nam, Công ty cổ phần Thương mại Viglacera
54. Nguyễn Thị Minh Thu, Phó phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Thương mại Viglacera
55. Trần Nhật Nam, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Viglacera
56. Nguyễn Thị Bình, Phó giám đốc Chi nhánh Miền Trung, Công ty cổ phần Thương mại Viglacera
57. Nguyễn Thị Thanh, Trưởng phòng kinh tế, Công ty cổ phần Việt Trì Viglacera
58. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó phòng kinh tế, Công ty cổ phần Việt Trì Viglacera
59. Nguyễn Việt Hòa, Quản đốc Xưởng Hồ men, Công ty cổ phần Việt Trì Viglacera
60. Phan Thị Thu Thảo, Phó phòng Tổ chức hành chính, Công ty cổ phần Việt Trì Viglacera
61. Nguyễn Trung Kiên, Nhân viên Phòng Kinh tế, Công ty cổ phần Việt Trì Viglacera
62. Trần Thị Việt Hằng, Nhân viên Phòng Kinh tế, Công ty cổ phần Việt Trì Viglacera
63. Phan Thị Huy, Tổ trưởng nhà ăn ca, Công ty cổ phần Việt Trì Viglacera
64. Nguyễn Hồng Cượng, Công nhân Xưởng Men mộc, Công ty CP Việt Trì Viglacera
65. Đặng Trần Đạo, Đốc công Xưởng KCS, Công ty cổ phần Việt Trì Viglacera
66. Nguyễn Văn Kiên, Công nhân Xưởng KCS, Công ty cổ phần Việt Trì Viglacera
67. Đặng Đình Vịnh, Công nhân Xưởng tạo hình, Công ty cổ phần Việt Trì Viglacera
68. Nguyễn Minh Khoa, Giám đốc Công ty Kính nổi Viglacera
69. Võ Thị Kim Liên, Kế toán trưởng Công ty Kính nổi Viglacera./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét